Partner with us

මතු දැක්වෙන ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබට අපත් සමඟ හවුල්කරුවකු වී දියුණුවේ මංපෙත් විවර කර ගත හැක. ඔබ නිරන්තරයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු වැදගත් කාරණාව වන්නේ,  mycabz ආයතනය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ සාමාජිකයාගේ ආදායම මත කොමිස් අය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන සහ සාමාජිකයාගේ අභිවෘද්ධිය මූලික අරමුණ කරගත් ප්‍රජා මූලික ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදයක් බව‍. 

Those who are willing to get the membership of  the three wheeler group Podda can get connected with one of our agents to register under that category. 

අපගේ පොඩ්ඩා / ත්‍රි රෝද රථ කාණ්ඩයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන අයකුට, පහත දැක්වෙන අපගේ නියෝජිතයකු හා සම්බන්ද වීමෙන් පමනක් එම කාණ්ඩය යටතේ ලියාපදිංචිවී කටයුතු කල හැක. 

Dayan Madhava Wimalasena
Dayan Madhava Wimalasena
Mycabz Member – Podda Agent

කෝට්ටේ අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ දයාන් මාධව මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – No. 61/A, Temple Road, Nawala, Rajagiriya.

දුරකථන අංකය +0755991999

Ganeshan Jeyakumar
Ganeshan Jeyakumar
Mycabz Member – Podda Agent

මෝදර අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ ගනේෂන් ජයකුමාර මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – Hyper Travels & Cabs, 167/8, Modera street, Colombo 15.

දුරකථන අංකය +0772647265

Nimesha Sampath
Nimesha Sampath
Mycabz Member – Podda Agent

මරදාන අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ නීමේශ සම්පත් මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – F13/U02, Sethsiri Sewana Niwasa sankeernaya, Pradeepa Mawatha, Panchikawatta, Colombo 10

දුරකථන අංකය +0763416661

Dimuthu Kariyawasam
Dimuthu Kariyawasam
Myacabz Member – Podda Agent

ගනේමුල්ල අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ දිමුතු කාරියවසම් මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – 309/E/1, Makilangamuwa road, Horragolla, Gannemulla

දුරකථන අංකය +0703956561

Sandunil Anthony
Sandunil Anthony
Mycabz Member – – Podda Agent

කදාන, ජා ඇල අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ සදුනිල් ඇන්තනි මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – 551 Batagama South, Kandana.

දුරකථන අංකය +0779452276

Usama Abdul Cader
Usama Abdul Cader
Mycabz Member – – Podda Agent

බියගම අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ උසාමා අබ්දුල් කාදර් මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – 37/6A, Fathima Lane, Makola South, Makola.

දුරකථන අංකය +0758250303

Mohomed Fazlul
Mohomed Fazlul
Mycabz Member – Podda Agent

කළුතර අවට පුද්ගලයන් හට අපගේ මොහොමඩ් ෆස්ලුල් මහතා සමග සම්බන්දව් ලියාපදිංචිවී විය හැක.

ලිපිනය – 54 Moor street kalutara

දුරකථන අංකය +0774532999

Mycabz company will not get orders through phone calls, the technical ability that we have to get the orders through phone calls can be shared among our members with entrepreneur skills.

Here you need to get the publicity of a hotline near your area to facilitate a cab service. Then you will get a dispatch panel free of charge to connect the the orders with our members that you are getting to your phone.
Connect with us personally to get the information regarding this further more.
 
You should work as a member of mycabz continuously for 3 months in any category other than the Three Wheel category to qualify for this.
 

mycabz ආයතනය දුරකථන මගින් අනුවුම් බාර නොගන්නා අතර අප සතුව ඇති දුරකථන මගින් අනුවුම් බාරගැනීමේ තාක්ෂණික හැකියාව අපත් සමග එක්වී සිටින ව්‍යවසායක හැකියාවෙන් යුත් අපගේ සාමාජිකයන් හා බෙදාහදාගැනීමට අපි කැමැත්තෙමු.

මෙහිදී ඔබට ඔබගේම hotline අංකයක් ඔබ සිටින ප්‍රදේශය අවට ප්‍රචාරය කර cab සේවයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අතර ඔබගේ දුරකථන අංකයට ලැබෙන ඇණවුම් අප හා සම්බන්ධ වී සිටින අපගේ සාමාජිකයන්හට යොමු කළ හැකියි වන පරිදි, නොමිලේ dispatch panel එකක් ලබා දෙනු ලැබේ.
මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැනගැනීමට අප හා පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වන්න.

මේ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අවම වශයෙන් අඛණ්ඩව මාස තුනක කාලයක් පොඩ්ඩා කාණ්ඩය හැර වෙනත් කාණ්ඩයක අවම වශයෙන් මාස තුනක කාලයක් සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කර තිබිය යුතුය

You can work as our sales agent to earn an extra money.

If you have get registered as a mycabz member, the only thing what you need to do for this is to introduce Mycabz to the friends or people you meet outside. When a new person get registered in Mycabz if he mention that you have introduce him to Mycabz, after their payment for the membership of the first year, you will get the amount to your member account equal to the amount that you need to pay as a monthly subscription. This is As a payment for introducing people to Mycabz.
 
The money collected like this can be taken to pay the monthly subscription or else if you need it, you can get it to your bank account as per the request of you.
 
We are paying an extra payment equal to 5000 rupees to the person who introduced the most amount of members within 1 month. For this this particular person should introduce more than 10 members within a month.
 

ඔබට අපගේ අලෙවි නැතහොත් විකිණුම් නියෝජිත හැටියට අතිරේක ආදායමක් ඉපයීමේ හැකියාවක් ඇත.

ඔබ දැනට අපගේ mycabz සාමාජිකයකු වී ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, මේ සඳහා ඔබ කලයුතු වන්නේ ඔබට මග තොටදී හමු වෙන ඔබගේ හිතවතුන්වත් mycabz සාමාජිකයෙකු වීමට හඳුන්වාදීම පමණයි. ඔවුන් සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමේදී ඔහුව mycabz ආයතනයට හඳුන්වා දුන්නේ ඔබ යැයි ප්‍රකාශ කරන කල්හි සහ ඔහු පළමු වසර සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා අවසන් වූ පසු, ඔබගේ සාමාජික ගිනුමට අදාල මාසයේදී ඔබ විසින් ගෙවන මාසික ගාස්තුවට සමාන මුදලක් නව සාමාජිකයෙකු හඳුන්වාදීමේ වෙනුවෙන් දීමනාවක් ලෙස ඔබගේ සාමාජික ගිණුමට එකතු කරනු ලැබේ.

මෙලෙස එකතු කරනු ලබන මුදල් ඔබට මාසික ගාස්තුවක් ගෙවීම සඳහා හිලවු කිරීමට හෝ ඔබට අවශ්‍ය නම් එය ඔබගේ බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කරන ලෙසට ඉල්ලීම් කළ හැක.

ඒ වගේම කිසියම් මාසයකදී වැඩියෙන්ම සාමාජිකයන් හඳුන්වාදෙන අපගේ සාමාජිකයා හට අපි ඊට අමතරව රුපියල් 5000 දිරිදීමනාවක් ගෙවනු ලබනවා, මේ සඳහා කිසියම් මසකදී ඔහු අවම වශයෙන් දහදෙනෙකුට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නව සාමාජිකයන් අපට හඳුන්වාදී තිබිය යුතුයි.

If you are in tourist industry, a person with a taxi or a taxi company you can connect with us to earn an extra money.

There’s no particular qualification for this. The orders that you get can be given to our members through the dispatch panel given by us for free of charge. Some how you can’t get a commission for the orders that you provide the members of Mycabz group. but can get an amount according to your prier discussions.
 
To get further information regarding this place a request
 
ඔබ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය හෝ කුලී රථ ඇනවුම් ලබාදිය හැකි පුද්ගලයෙක් හෝ ආයතනයක් නම් ඔබට අතිරේක ආදායමක් ඉපැයීමට අපත් සමග සහකරුවකු වන්න.

මිට සුදුසුකමක් නොමැති අතර ඔබ ඔබට ලැබෙන කුලී රථ ඇනවුම් අපගේ සාමාජිකයන් වෙත මුදා හැරීම සඳහා අප විසින් නොමිලේ ඔබට dispatch panel එකක් ලබා දෙනු ලැබේ. කෙසේ නමුදු ඔබ ලබාදෙන හයර් මත ඔබට කොමිස් මුදලක් අයකර නොහැකි අතර නමුත් කල්තියා කතා කරගත් යම් මුදලක් අපගේ සාමාජිකයාගෙන් අය කිරීමේ හැකියාවක් පවතී.

මේ පිළිබඳ වැඩි තොරතුරු දැනගැනීමට ඉල්ලීමක් යොමු කරන්න.

මෙම mycabz ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදය ලංකාවෙන් පරිබාහිරව වෙනත් රටකට ගෙන යෑම සඳහා ඔබට හැකියාවක් පවතී නම්, අපගේ ව්‍යාපාරික දැනුම අවබෝධය සහ සහයෝගය අපගේ වෙළෙඳ සන්නාමය සහ අනිකුත් දෑ ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්න අපි කැමැත්තෙමු.

අපගේ ආයෝජකයකු වන්න
දැනට mycabz ආයතනය එහි නිර්මාතෘගේ පෞද්ගලික ධනයෙන් ගොඩනැගෙමින් පවතින අතර මෙම ප්‍රජා මූලික ව්‍යාපාර ක්‍රමවේදය ලංකාවේ තුල ඉතා ඉහළ තලයකට රැගෙන යාම සඳහා ආයෝජකයන්ගේ සහයෝගය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නෙමු. ඒ වෙනුවෙන් අප අයිතියෙහි කොටස් සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙහි සාමාජිකත්වය ඔවුන් සමග බෙදාහදාගැනීමට කැමැත්තෙමු. මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට අපගේ ඊමේල් ලිපිනය මගින් අප හා සම්බන්ධ වන්න